Gjerdrums vei 12,
0484 OSLO
Tlf: 2236 5610
Mail: post@teamwork.no

TeamWork Sverige AB

Vårt svenske datterseslkap holder til i Stockholm. Professor Stefan Tengblad eier 15% i selskapet. TeamWork Sverige AB har knyttet til seg et sterkt konsulentmiljø med stor geografisk spredning.

Les mer

MELD DEG PÅ FOR Å MOTTA
VÅRT NYHETSBREV

Send

VEILEDERUTDANNING
I MEDARBEIDERSKAP

Utdanningen passer både for interne ressurspersoner og selvstendige konsulenter.

Les mer
ABCpdf

 

 

Vi lanserer NY BOK og NY BLOGG

Vi lanserer ny bok og ny blogg
Forlaget sier at denne nye boken av Johan Velten, Stefan Tengblad og Runar Heggen kombinerer det beste fra praktikernes og akademikernes verden. Derfor er den både god undervisningslitteratur og et praktisk utviklingsverktøy for organisasjoner, både i privat og offentlig sektor. Dessuten er det en velskrevet bok om et tema som er av allmenn interesse.

Bloggen skal formidle relevant fagstoff og verktøy som hjelper deg å lykkes med utvikling av medarabeiderskap. Alle er enige i prinsippene for godt medarbeiderskap. Utfordringen er å få til et samhandlingsmønster som stemmer med de prinsippene vi er enige om. Det krever noe mer enn bare ord.

På bloggen vår kan du bestille boken og holde deg oppdatert innen faget medarbeiderskap. Les utdrag fra boken

Til bloggen

Nytt WEB-verktøy for medarbeidersamtale

Dialog+en- forpliktende samspill i praksis
Vårt nye samtaleverktøy Dialog+ er klart til bruk. Både medarbeider og leder løfter blikket og reflekterer over viktige temaer som går utover de hverdagslige samtalene.
Les mer

Drammen kommune velger LedMed

Drammen kommune velger LedMed
Drammen kommune velger TeamWorks LedMed-verktøy for kartlegging og utvikling av medarbeiderskap. TeamWork vant anbudskonkurranse i skarp konkurranse med flere av de største konsulentselskapene i Norge.
Les mer

Organisatorisk resiliens
- ny bok fra Stefan Tengblad

Organisatorisk resiliens - ny bok fra Stefan Tengblad
Resiliens er et begrep som handler om motstandskraft og evne til å reise seg igjen etter motgang og nederlag. Begrepet er beslektet med moteordet robusthet som hyppig benyttes av politikerne.
Les mer

Teamwork OU AS, Gjerdrumsvei 12 0484 Oslo • Tlf: 22 36 56 10 • E-post:post@teamwork.no • Organisasjonsnummer: 942 858 973 MVA