Sinsenveien 53b,
0585 Oslo
Tlf: 2236 5610
Mail: post@teamwork.no

TeamWork Sverige AB

Vårt svenske datterseslkap holder til i Stockholm. Professor Stefan Tengblad eier 15% i selskapet. TeamWork Sverige AB har knyttet til seg et sterkt konsulentmiljø med stor geografisk spredning.

Les mer

MELD DEG PÅ FOR Å MOTTA
VÅRT NYHETSBREV

Send

VEILEDERUTDANNING
I MEDARBEIDERSKAP

Utdanningen passer både for interne ressurspersoner og selvstendige konsulenter.

Les mer
ABCpdf

 

 

AnSvar

Medarbeiderskap handler om profesjonalitet og ansvarlighet. Dette er også grunnlaget for yrkesstolthet og arbeidsglede. Alle ønsker å være en god medarbeider og en forutsetning for å kunne utvikle oss er å vite hvordan andre ser oss i hverdagen. AnSvar er et feedbackverktøy for utvikling av godt medarbeiderskap.

Hvorfor AnSvar

Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling.

I tillegg til individuell feedback, gis det også en oversikt over hvordan samspillet er på bred basis på arbeidsplassen. Slik inviteres det til å ta et felles ansvar for utvikling og vekst i arbeidsgruppen.

Verktøyet

AnSvar er et internettbasert verktøy for feedback kollegaer imellom. Det belyser hvordan den enkelte forholder seg til jobben, til kollegaene og til arbeidsgiveren. Det kan også gis feedback som fritekst.

Det tar ca. 5 minutter per person å gi denne tilbakemeldingen. Hvem som skal gi tilbakemelding til hvem styres av den som administrerer verktøyet.

Arbeidsprosessen

Arbeidsmaterialet i AnSvar er basert på positiv psykologi. Den feedback man får oppleves som konstruktiv og lett å håndtere.

Arbeidsprosessen starter med at den enkelte først reflekterer alene over tilbakemeldingen. Deretter snakker vi uformelt sammen om styrke og utviklingsmuligheter. Til slutt drøfter vi i fellesskap hva som kan og bør utvikles i avdelingen som helhet.

Teamwork OU AS, Sinsenveien 53b, 0585 Oslo • Tlf: 22 36 56 10 • E-post:post@teamwork.no • Organisasjonsnummer: 942 858 973 MVA