Gjerdrums vei 12,
0484 OSLO
Tlf: 2236 5610
Mail: post@teamwork.no

VEILEDERUTDANNING
I MEDARBEIDERSKAP

Utdanningen passer både for interne ressurspersoner og selvstendige konsulenter.

Les mer

FROKOSTSEMINAR OM

MEDARBEIDERSKAP

TeamWork holder jevnlige frokostseminar rundt om i landet. Ta turen innom og bli nærmere kjent med de mulighetene som ligger i Medarbeiderskap.

MELD DEG PÅ FOR Å MOTTA
VÅRT NYHETSBREV

Send
ABCpdf

 

 

Teamwork Gruppebilde

Om Teamwork

TeamWork OU AS driver utvikling av medarbeiderskap, lederskap og samspill i organisasjoner, med støtte i forskningsbaserte metoder og kostnadseffektive WEB-verktøy. Selskapet er ledende i Norden på å gi begrepet medarbeiderskap et konkret innhold og praktisk utvikling som involverer alle ansatte.

Den svenske professor Stefan Tengblad er den ledende forsker på medarbeiderskap. Teamworks gründer Johan Velten og Stefan Tengblad har arbeidet tett sammen de siste 10 år. Hovedproduktet er medarbeiderskap, med privat og offentlig virksomhet som målgruppe. Kostnadseffektive kartleggingsverktøy og prosesser drevet av virksomheten selv i samarbeid med dyktige Teamwork konsulenter, skal være bedriftens kjennetegn. Bedriften har kontor i Gjerdrums vei 12 i Nydalen.

Selskapet har knyttet til seg et nettverk av erfarne konsulenter og bygget opp en landsdekkende organisasjon. Selskapet har også vektlagt å ha et styre med variert kompetanse.

Under visjonen “Medarbeiderskap i folks bevissthet” vektlegger selskapet å posisjoner seg for fremtiden og bygge relasjoner hvor medarbeiderskap gradvis får en sterkere posisjon og et sterkt økende marked, både i næringslivet og i offentlig sektor.

Teamwork gjennomfører veilederutdanning for nøkkelpersoner hos kunder/potensielle kunder, samarbeidspartner og egne konsulenter for å sertifisere disse i verktøybruken.

Teamwork gjennomfører årlig frokostseminarer rundt i landet, gjerne i samarbeider med nærings- og industriforeninger, for å informere om hva medarbeiderskap innebærer. Faglige artikler, kronikker og regelmessige Nyhetsbrev er også en del av selskapet eksterne kommunikasjon.


Teamwork i Sverige

I april 2013 ble selskapet TeamWork Sverige AB etablert, hvor Teamwork OU AS er hovedaksjonær. Selskapet holder til i Artellerigatan 6, 1tr. 114 51 Stockholm. Professor Stefan Tengblad eier 15 % i selskapet. TeamWork Sverige AB har knyttet til seg et sterkt konsulentmiljø med stor geografisk spredning. 8 av konsulentene er medeiere i selskapet.


 

Teamwork OU AS, Gjerdrumsvei 12 0484 Oslo • Tlf: 22 36 56 10 • E-post:post@teamwork.no • Organisasjonsnummer: 942 858 973 MVA