Gjerdrums vei 12,
0484 OSLO
Tlf: 2236 5610
Mail: post@teamwork.no

TeamWork Sverige AB

Vårt svenske datterseslkap holder til i Stockholm. Professor Stefan Tengblad eier 15% i selskapet. TeamWork Sverige AB har knyttet til seg et sterkt konsulentmiljø med stor geografisk spredning.

Les mer

MELD DEG PÅ FOR Å MOTTA
VÅRT NYHETSBREV

Send

VEILEDERUTDANNING
I MEDARBEIDERSKAP

Utdanningen passer både for interne ressurspersoner og selvstendige konsulenter.

Les mer
ABCpdf

 

 
Johan Velten

Johan Velten

Senior Partner

Ragnar Velten

Ragnar Velten

Daglig Leder

Solveig Velten

Solveig Velten

Regnskapsmedarbeider

Renate S. Jørgensen

Renate S. Jørgensen

Medarbeiderskaper

Kjersti Velten

Kjersti Velten

Markedsansvarlig

TEAMWORK SVERIGE Artillerigatan 6, 1tr. 114 51 Stockholm

Richard Gradin

Richard Gradin

VD/ Konsult

Andreas Herngren

Andreas Herngren

Konsult

Kajsa Franchell

Kajsa Franchell

Konsult

Lasse Frisk

Lasse Frisk

Konsult

Randi Pedersen Ona

Randi Pedersen Ona

Konsult

Helena Wallin

Helena Wallin

Konsult

Stefan Andersson

Stefan Andersson

Konsult

Johan Velten

Johan Velten

Senior Partner

(f.1947) etablerte TeamWork OU AS i 1985. I bunnen har han teknisk utdannelse og har siden tatt studier på mastergrad-nivå i organisasjon og ledelse, samt tilleggsutdannelse innen organisasjonspsykologi. Han har i vesentlig bidratt til å gi begrepet medarbeiderskap et konkret innhold og har utviklet verktøy og metoder for praktisk utvikling.

Bosted: Oslo og Koppang

Ragnar Velten

Ragnar Velten

Daglig Leder

(f. 1972) har utdannelse fra forsvaret og innen filmbransjen. Han har drevet omfattende selvstudier innen informasjonsteknologi i mer enn 25 år. Sammen med sitt team av programmerere i India, er han opphavsmannen til alle TeamWorks WEB-baserte verktøy. Ragnar er firmaets IT-faglige ekspert.

Bosted: Oslo

Solveig Velten

Solveig Velten

Regnskapsmedarbeider

 

Bente Karoliussen

Bente Karoliussen

Medarbeiderskaper

Bente Karoliussen, (f. 1960) har høyskoleutdannelse innen markedsføring, informasjon og samfunnskontakt, samt strategisk ledelse og systemtenkning fra USA. Med mange års erfaring fra markedsføringsledelse i privat og offentlig sektor, jobber hun med særlig fokus på medarbeiderskap. Bente har spisskompetanse innen organisasjonsutvikling og systemtenkning.

Bosted: Oslo

Brit Halvorsen

Brit Halvorsen

Medarbeiderskaper

(f. 1963) har høyskoleutdannelse innen økonomi og finans.
Har mange års erfaring fra lederstillinger innen finans og
forsikring i Østfoldregionen. I tillegg til medarbeiderskap,
har Brit spisskompetanse innen salg og salgsledelse.

Bosted: Sarpsborg

Dag Møkleby

Dag Møkleby

Medarbeiderskaper

(f. 1960) er samfunnsøkonom fra UiO, med tilleggsutdannelse innen strategisk ledelse og systemtenkning fra USA. Har mange års erfaring fra ledende stillinger i flere departement og direktorat. I tillegg til medarbeiderskap, har Dag spisskompetanse innen kommunikasjon og forandringsprosesser.

Bosted: Oslo

Tove Mæland Bech

Tove Mæland Bech

Medarbeiderskaper

(f. 1967) har en bachelor innen økonomi, administrasjon og arbeidspsykologi. Hun har master program i Strategisk Ledelse og Påvirkning og Innflytelse i Organisasjoner. Tove har erfaring som grunder fra flere mindre bedrifter, samt mange års erfaring fra store organisasjoner innen salg-, personal- og prosjektledelse. Foruten å arbeide med medarbeiderskap, er Tove opptatt av utvikling av ledere og team i tråd med bedriftens oppgaver, mål og strategiske retning. Hun har arbeidet både som leder, HR rådgiver og forretningsutvikler. Se for øvrig http://no.linkedin.com/in/tovemaelandbech/

Bosted: Bergen

Lise V. Hannevig

Lise V. Hannevig

Medarbeiderskaper

(f. 1964) er utdannet førskolelærer med videreutdanning på mastergrad nivå innen ledelse, rådgivning og innovasjon og har en mastergrad i kunnskapsledelse og innovasjon. Har omfattende ledererfaring fra barnehagesektoren og mange års erfaring med fag- og personalutvikling. I tillegg til medarbeiderskap, har Lise spisskompetanse innen organisasjonslæring og prosessledelse.

Bosted: Oslo

Renate Skaue Jørgensen

Renate Skaue Jørgensen

Medarbeiderskaper

(f. 1972) har høyskoleutdannelse innen markedsføring, med tilleggsutdannelse innen bedriftsutvikling og ledelse. Har omfattende erfaring fra reiselivsbransjen, både som medarbeider, leder og, ikke minst, kursleder. I tillegg til medarbeiderskap, har Renate spisskompetanse innen salg og service-ledelse.

Bosted: Tromsø

Tone Torp Simensen

Tone Torp Simensen

Medarbeiderskaper

(f. 1970) har høyskoleutdannelse innen økonomi og forretningsutvikling. Har lang erfaring fra finanssektoren i Oslo og Østfold, som leder og som kvalitetsansvarlig. Relasjoner og samspill i komplekse matriseorganisasjoner er en viktig erfaring. I tillegg til medarbeiderskap, har Tone spisskompetanse innen salg og utvikling av velfungerende team.

Bosted: Fredrikstad

Kjersti Velten

Kjersti Velten

Markedsansvarlig

(f.1978) har sin utdannelse innen Grafisk Design og Web. Hun har tidligere jobbet i forskjellige design byråer og i 6 år som Art Director i McCann. I McCann jobbet hun med kunder som Statoil, NetCom, DnB NOR, SOS Barnebyer, ROM Eiendom og Rederiforbundet.

Kjersti driver vår design avdeling – TW Design, hvor hun for TeamWork lager alt det grafiske samt interaksjonsdesign på alle våre web applikasjoner. I tillegg jobber hun med markedsaktiviteter for eksterne kunder. 

Richard Gradin

Richard Gradin

VD/ Konsult

Richard Gradin (f. 1964) Engagerad, orädd och nyfiken person som drivs av att skapa förändring och utveckling. Hans motto är "Inget är säkert, allt är möjligt". Har arbetat både internationellt och nationellt i olika chefspositioner och olika organisationer vilket givit honom god förståelse för affärsmannaskap men framförallt vikten och betydelsen av ett bra medarbetarskap. Richard har arbetat med chefs- och organisationsutveckling sedan flera år. Har en passion för segling, och innehar en internationell segelkaptens utbildning (Master of Yachts)

Bostad: Stockholm

Andreas Herngren

Andreas Herngren

Konsult

(f. 1973) har mastergrad innen strategisk HR-ledelse, med spesialisering i psykologi og økonomi. Andreas har månge års erfaring fra ledende HR-stillinger, også i internasjonale miljøer. Foruten medarbeiderskap, er Andreas opptatt av utvikling av individer og grupper, både i næringsliv, offentlig sektor og idrettsmiljøer.

Bosted: Göteborg

Christian Svedenkrans

Christian Svedenkrans

Konsult

 

Kajsa Franchell

Kajsa Franchell

Konsult

 

Lasse Frisk

Lasse Frisk

Konsult

Har lång erfarenhet av individ-, grupp- och ledarutveckling i privat och offentlig sektor, både i små och internationellt stora organisationer. Min specialitet är personbedömning och har under mer än tjugo år tolkat, återkopplat och utbildat i personprofilen 4T. Har också lång erfarenhet av rekrytering och karriärcoaching. Diplomerad handledare i UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), utbildning inom administration/ekonomi.

Bostad: Stockholm

Maths Cargård

Maths Cargård

Konsult

 

Randi Pedersen Ona

Randi Pedersen Ona

Konsult

(f. 1953) Beteendevetare från Uppsala Universitet i Pedagogik med inriktning personalutveckling och Socialpsykologi. Bred erfarenhet från försäljningsorganisationer, ledarskap & HR-projekter där utveckling och förändring har stått i focus. Utveckling av medarbetarskap, interkulturella relationer & Age management i näringslivet och offentlig sektor är mina fördjupningsområden.

Bostad: Stockholm, Oslo och Ona Fyr

Marie Olers Erkersson

Marie Olers Erkersson

Konsult

 

Helena Wallin

Helena Wallin

Konsult

Beteendevetare med inriktning på ledning och samverkan i organisationer och företag. Organisationskonsult sedan 15 år drygt och har tidigare erfarenhet som chef och ledare med stor erfarenhet från offentlig sektor, politiskt styrda organisationer och näringslivet. Gedigen erfarenhet av arbetet i ledningsgrupper som chef och konsult. Gedigen erfarenhet av chefs- och ledarutveckling som en strategisk del i ledningsarbetet. Har stor erfarenhet av att driva och leda projekt. En viktig inriktningen nu är framtidens ledarskap – medarbetarskap med generationsväxling och kompetensöverföring.

Bostad: Östergötland

Stefan Andersson

Stefan Andersson

Konsult

Stefan Andersson är beteendevetare med intresse för att utveckla effektiva team med dess medarbetare och ledare. Han är en strateg och framgångssökare med stor integritet som kan omvandla teori till smidiga och praktiska lösningar.
Stefan har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i flertalet olika branscher och kan ses som en generalist och stigfinnare. Som person är Stefan lugn, trygg och har en välutvecklad social förmåga. Fritiden ägnas bland annat åt Masters simning där han har ett antal SM-medaljer med sig i bagaget.

Bostad: Sundsvall

Teamwork OU AS, Gjerdrumsvei 12 0484 Oslo • Tlf: 22 36 56 10 • E-post:post@teamwork.no • Organisasjonsnummer: 942 858 973 MVA