Sinsenveien 53b,
0585 Oslo
Tlf: 2236 5610
Mail: post@teamwork.no

TeamWork Sverige AB

Vårt svenske datterseslkap holder til i Stockholm. Professor Stefan Tengblad eier 15% i selskapet. TeamWork Sverige AB har knyttet til seg et sterkt konsulentmiljø med stor geografisk spredning.

Les mer

MELD DEG PÅ FOR Å MOTTA
VÅRT NYHETSBREV

Send

VEILEDERUTDANNING
I MEDARBEIDERSKAP

Utdanningen passer både for interne ressurspersoner og selvstendige konsulenter.

Les mer
ABCpdf

 

 

LedMed

LedMed er noe langt mer enn en medarbeiderundersøkelse. Det er både en leksjon i medarbeiderskap, en organisasjonskartlegging og et utviklingsverktøy. Rapportene belyser medarbeidernes arbeidsglede og engasjement, samspillet i avdelingen og relasjonene mellom leder og medarbeidere på en måte som stimulerer til utvikling og vekst. Arbeidsmaterialet gjør det mulig for lederne å ta tak i resultatene og engasjere medarbeiderne i utviklingen. Erfaringen er at de fleste medarbeidere villig engasjerer seg og deler ansvaret for å skape en god og effektiv arbeidsplass.

Ledende forskning

LedMed er basert på ledende forskning på området, med hovedvekt på arbeidene til professor Stefan Tengblad i Göteborg. Denne forskningen har undersøkt hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ. Sammen med Johan Veltens systematiske undersøkelser av hva som skaper arbeidsglede og engasjement har dette gitt LedMed både et forskningsmessig grunnlag og en solid forankring i hverdagens virkelighet.

Stefan Tengblad er den fremste vitenskapelige autoriteten innen temaet medarbeiderskap og Johan Velten er den som i størst grad har bidratt til å gi begrepet et konkret innhold.

Fremragende teknologi

TeamWorks teknologiplattform er utviklet av TeamWorks IT-team i India, basert på våre spesifikasjoner. Dette har gitt oss bransjens beste teknologi når det gjelder effektiv datainnsamling, prosessering og omgående produksjon av store volumer med unike rapporter. Enten du har en organisasjon med 20 eller 20.000 ansatte leveres rapportene i løpet av noen få dager etter at medarbeiderne har svart.

Teknologien håndterer Internett-svar og papirskjemaer parallelt. Det er fortsatt ca. 50 % som foretrekker papir og det er ikke noe som tyder på at denne andelen vil synke med det første.

Unike rapporter

LedMed-rapportene er godt lesestoff. Den gir en kort og konsis introduksjon til de grunnleggende prinsippene for godt medarbeiderskap og løfter frem avdelingens resultater i lys av disse prinsippene. Resultatene presenteres både grafisk og i klartekst. Rapporten inneholder også arbeidsmaterialet som gir grunnlag for selvrefleksjon, uformelle samtaler i smågrupper og en strukturert arbeidsprosess som sikrer utvikling i praksis.

Medarbeiderne lærer hva godt medarbeiderskap betyr, lederne får et verktøy for praktisk utvikling av holdninger og samspill, og toppledelsen får en faktabasert oversikt over hvordan organisasjonen fungerer.

Teamwork OU AS, Sinsenveien 53b, 0585 Oslo • Tlf: 22 36 56 10 • E-post:post@teamwork.no • Organisasjonsnummer: 942 858 973 MVA