TeamWork Sverige AB

Vårt svenske datterseslkap holder til i Stockholm. Professor Stefan Tengblad eier 15% i selskapet. TeamWork Sverige AB har knyttet til seg et sterkt konsulentmiljø med stor geografisk spredning.

Les mer

MELD DEG PÅ FOR Å MOTTA
VÅRT NYHETSBREV

Send

VEILEDERUTDANNING
I MEDARBEIDERSKAP

Utdanningen passer både for interne ressurspersoner og selvstendige konsulenter.

Les mer
ABCpdf

 

 
Publikasjoner Publikasjoner
Boken Utvikling av medarbeiderskap er en kortfattet og lettlest sammenfatning av det som er selve essensen i medarbeiderskap. På en lett tilgjengelig måte får leseren kjennskap til nyeste forskning og beste praksis på området. Boken egner seg for alle nivåer i organisasjonen, fra toppledelsen til medarbeidere i ytterste, operative ledd.

Enkelteksemplarer koster kr. 149,- pr. stk
Pakker á 40 bøker, kr. 75,- pr. stk
Pakker á 120 bøker, kr. 50,- pr. stk

+ porto.
Ingen moms.

Klikk her hvis du ønsker å bestille boken

Medarbeiderskap

Gode og effektive arbeidsplasser skapes ikke av lederne alene. Den gode arbeidsplassen utvikles i et forpliktende samspill mellom ledere og medarbeidere. Denne boken viser hvordan godt lederskap og godt medarbeiderskap henger sammen og hvordan det kan utvikles sammen. Boken gir grundig innblikk både i forskning og praksis og gir en rekke verktøy for å utvikle individer, grupper og organisasjoner.

skap

Hardcover Kr. 250,- pr. stk + porto
Lydbok Kr. 300,- pr. stk + porto

Klikk her hvis du ønsker å bestille boken

Arbeidsglede

Arbeidsglede er en viktig faktor når dagens ledere møter tiden store utfordring: å tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere som er seg selv spå sitt beste hver dag. Det er tvilsomt om ledere kan skape arbeidsglede, men det er udiskutabelt at han kan ødelegge den – altså er det en sammenheng. Det er denne sammenhengen boka belyser, med praktiske eksempler fra utviklingsprosesser i en rekke norske bedrifter og offentlige virksomheter.

Arbeidsglede

Hardcover Kr. 200,- pr. stk + porto
Lydbok Kr. 250,- pr. stk + porto

Klikk her hvis du ønsker å bestille bokenFagartikler publisert i Ukeavisen Ledelse

Måltal og grafer om tilfredshed hentet ind fra den økonomiske tænkning løser ikke de ømme punkter på arbejdspladsen. Det gør bedre samtaler om vanskelige emner.
Les mer

Medarbeiderskap og godt samspill har stor betydning både for helse og velvære. Idébanken har publisert en tekstsamling om helsefremmende arbeidsplasser og peker blant annet på medarbeiderskap som et aktuelt virkemiddel.
Last ned pdf

Medarbeiderskap har hittil vært et ukjent begrep i Danmark, men nå har både virksomheter og fagorganisasjoner fattet interesse for temaet. Djøf som er fagorganisasjonen for jurister og samfunnsvitere har tatt teamet inn i sitt medlemsblad. Artikkelen er forfattet av frilansjournalisten Helle Jung.
Last ned pdf

Det danske magasinet Offentlig ledelse har fattet interesse for medarbeiderskap i Norge.
Last ned pdf

Å satse på medarbeiderskap gir bedre arbeidsmiljø og mindre fravær. Det viser ferske erfaringer fra Bærum.
Last ned pdf

Når vanskeligheter på en arbeidsplass får oppmerksomhet I pressen, er det gjerne lederen alene som stilles til ansvar mens medarbeidernes ansvar blir oversett. Det er noe mangelfullt ved dette perspektivet.
Last ned pdf

Ansvarlighet, yrkesstolthet og arbeidsmoral er selve kjernen i medarbeiderskap og er grunnlaget både for økt arbeidsglede og lavere sykefravær.
Last ned pdf

Det er to hovedretninger. Den ene kan kalles lederløst medarbeiderskap, den andre hoved-retningen er å se medarbeiderskapet som et forpliktende samspill mellom leder og medarbeidere.
Last ned pdf

Det er altfor mye fokus på lederens ansvar og for lite fokus på medarbeidernes ansvar for å skape en god og effektiv arbeidsplass. Det gode, stimulerende miljøet, er et resultat av samlet innsats fra leder og medarbeidere.
Last ned pdf

Å måle medarbeidertilfredshet er et blindspor. En tilfreds medarbeider er ikke nødvendigvis en effektiv medarbeider. I blant fører fokus på medarbeidertilfredshet til at produktiviteten synker.
Last ned pdf

Lengselen tilbake til ”gode gamle dager” er dypt menneskelig. Man kan bli overveldet av nostalgi. Men kanskje vi kan gjøre noe nye erfaringer sammen som overgår historien?  
Last ned pdf

Teamwork OU AS, Gjerdrumsvei 12 0484 Oslo • Tlf: 22 36 56 10 • E-post:post@teamwork.no • Organisasjonsnummer: 942 858 973 MVA