Gjerdrums vei 12,
0484 OSLO
Tlf: 2236 5610
Mail: post@teamwork.no

VEILEDERUTDANNING
I MEDARBEIDERSKAP

Utdanningen passer både for interne ressurspersoner og selvstendige konsulenter.

Les mer

FROKOSTSEMINAR OM

MEDARBEIDERSKAP

TeamWork holder jevnlige frokostseminar rundt om i landet. Ta turen innom og bli nærmere kjent med de mulighetene som ligger i Medarbeiderskap.

MELD DEG PÅ FOR Å MOTTA
VÅRT NYHETSBREV

Send
ABCpdf

 

 

Valg Assitanse

Bedriftsdemokratiet med valg av styremedlemmer av og blant de ansatte, så vel som valg av tillitsvalgte, verneombud og liknende kan være tidkrevende å administrere. På oppdrag fra NorgesGruppen ASA har TeamWork utviklet et WEB-basert valgsystem som er godkjent av Bedriftsdemokratinemda.

Hvorfor Valg Assistanse

ValgAssistanse gir en radikal forenkling av hvordan valg kan gjennomføres på arbeidsplassen. Resultatet foreligger i det øyeblikk “valglokalet” stenger.

Systemet krever ingen IT-kompetanse hos brukerne, ut over å kunne bevege en mus og klikke på noen knapper.

Verktøyet

Valgstyrets arbeid begrenser seg til å skaffe oversikt over foreslåtte kandidater. Manntall med personlig ID legges inn i systemet av TeamWork og dermed kan valget gjennomføres. Avstemming skjer med å markere kandidatens eller listens navn og deretter bekrefte valget. Den personlige ID kan kun benyttes én gang.

Arbeidsprosessen

Under valgets gang kan stemme-styret følge med på antall avgitte stemmer pr. avdeling, slik at de evt. kan purre opp avdelinger med lav valgdeltakelse. Først når “valglokalet” er stengt får stemmestyret tilgang til valg-resultatet. Med dette har vi sikret at valget ikke kan manipuleres.

Teamwork OU AS, Gjerdrumsvei 12 0484 Oslo • Tlf: 22 36 56 10 • E-post:post@teamwork.no • Organisasjonsnummer: 942 858 973 MVA