Sinsenveien 53b,
0585 Oslo
Tlf: 2236 5610
Mail: post@teamwork.no

TeamWork Sverige AB

Vårt svenske datterseslkap holder til i Stockholm. Professor Stefan Tengblad eier 15% i selskapet. TeamWork Sverige AB har knyttet til seg et sterkt konsulentmiljø med stor geografisk spredning.

Les mer

MELD DEG PÅ FOR Å MOTTA
VÅRT NYHETSBREV

Send

VEILEDERUTDANNING
I MEDARBEIDERSKAP

Utdanningen passer både for interne ressurspersoner og selvstendige konsulenter.

Les mer
ABCpdf

 

 

ValgStøtte

Bedriftsdemokratiet med valg av styremedlemmer av og blant de ansatte, så vel som valg av tillitsvalgte, verneombud og liknende kan være tidkrevende å administrere. På oppdrag fra NorgesGruppen ASA har TeamWork utviklet et WEB-basert valgsystem som er godkjent av Bedriftsdemokratinemda.

Hvorfor ValgStøtte

ValgAssistanse gir en radikal forenkling av hvordan valg kan gjennomføres på arbeidsplassen. Resultatet foreligger i det øyeblikk “valglokalet” stenger.

Systemet krever ingen IT-kompetanse hos brukerne, ut over å kunne bevege en mus og klikke på noen knapper.

Verktøyet

Valgstyrets arbeid begrenser seg til å skaffe oversikt over foreslåtte kandidater. Manntall med personlig ID legges inn i systemet av TeamWork og dermed kan valget gjennomføres. Avstemming skjer med å markere kandidatens eller listens navn og deretter bekrefte valget. Den personlige ID kan kun benyttes én gang.

Arbeidsprosessen

Under valgets gang kan stemme-styret følge med på antall avgitte stemmer pr. avdeling, slik at de evt. kan purre opp avdelinger med lav valgdeltakelse. Først når “valglokalet” er stengt får stemmestyret tilgang til valg-resultatet. Med dette har vi sikret at valget ikke kan manipuleres.

Teamwork OU AS, Sinsenveien 53b, 0585 Oslo • Tlf: 22 36 56 10 • E-post:post@teamwork.no • Organisasjonsnummer: 942 858 973 MVA