Sinsenveien 53b,
0585 Oslo
Tlf: 2236 5610
Mail: post@teamwork.no

TeamWork Sverige AB

Vårt svenske datterseslkap holder til i Stockholm. Professor Stefan Tengblad eier 15% i selskapet. TeamWork Sverige AB har knyttet til seg et sterkt konsulentmiljø med stor geografisk spredning.

Les mer

MELD DEG PÅ FOR Å MOTTA
VÅRT NYHETSBREV

Send

VEILEDERUTDANNING
I MEDARBEIDERSKAP

Utdanningen passer både for interne ressurspersoner og selvstendige konsulenter.

Les mer
ABCpdf

 

 

a la Minute

På oppdrag fra Hurtigruten ASA har TeamWork utviklet en kundeundersøkelse som omgående viser resultatet – a la Minute. Etter at gjestene har vært ombord noen dager, svare de på undersøkelsen til frokost og medarbeiderne får resultatet før lunsj. Dermed har de muligheter for å korrigere overfor den samme gjestene i de påfølgende dager. Alternativt glede seg over hvor bra de lykkes med arbeidet overfor disse gjestene.

Hvorfor a la Minute

For at medarbeiderne skal kunne ta ansvar for fornøyde kunder eller brukere, må de få konkret tilbakemelding på hvordan kundene opplever deres arbeid.

Kundeundersøkelsen a la Minute er spesielt egnet til utvikling av medarbeidere og arbeidsmetoder i hoteller og andre bransjer hvor det er stor gjennomstrømning av kunder og hvor deres tilfredshet er avgjørende for virksomhetens renommé.

Verktøyet

a la Minute er et papirbasert kartleggingsverktøy med tilhørende skanner som er koblet opp mot Internett. Når gjestene har svart skannes skjemaene inn i løpet av få minutter og rapporten hentes ut umiddelbart. Den er automatisk sammenliknet med forrige undersøkelse og administrator kan fritt velge andre sammenlikninger, for eksempel språkgrupper, tidligere perioder eller andre virksomheter i samme konsern.

Arbeidsprosessen

Rapporten er klar omgående når skjemaene er skannet inn og arbeidet kan starte umiddelbart. Den sentrale ideen er å gi medarbeiderne en tilbakemelding som både kan være en positiv feedback og en motivasjon til å fortsette det gode arbeidet, og et korrektiv på forhold som kundene er mindre fornøyd med.

Arbeidsgruppen drøfter hva som kan og bør utvikles i avdelingen og deler ansvaret for å få det gjort.

Teamwork OU AS, Sinsenveien 53b, 0585 Oslo • Tlf: 22 36 56 10 • E-post:post@teamwork.no • Organisasjonsnummer: 942 858 973 MVA