av Runar Heggen

Kunsten å være ekte

Kunsten å være ekte - Gleden ved å være en sensitiv gutt
«Nå har jeg skrevet boken som jeg selv burde lest som 16 åring» sier Runar. Gjennom generasjoner har holdningene vært at gutter skal være tøffe, ikke gråte og ikke være for nærtagende. Sensitivitet har vært sett som svakhet. I denne boken viser han at det å være en sensitiv gutt er en gave og en styrke. Det gir et indre kreativt liv og en evne til å bearbeide hendelser på et dypere plan. Forstå nyansene og det usagte, og å finne glede i det i hverdagslige øyeblikk. «Før jeg ble oppmerksom på mitt karaktertrekk som høysensitiv har jeg i liten grad klart å glede meg over denne delen av min egen personlighet. Nå ser jeg at når jeg har vært i min beste flytsone har det nettopp vært situasjoner hvor jeg har benyttet mine sensitive evner på en god måte.»