av Johan Velten, Stefan Tengblad og Runar Heggen

Medarbeiderskap

Medarbeiderskap - Hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ
Denne boken gir innsikt i grunnprinsippene for medarbeiderskap. Det handler om å ta ansvar sammen med lederen, både for resultater som skal skapes, for arbeidsmiljøet og for arbeidsplassen som helhet. Bakgrunnen for at Norden er blitt verdens meste velfungerende samfunn handler i stor grad om medarbeiderskap, som er arbeidslivets variant av den nordiske modellen. Gjennom mange eksempler fra skandinavisk arbeidsliv viser boken hvordan godt lederskap og godt medarbeiderskap henger sammen og hvordan det bidrar til arbeidsglede og engasjement.