av Johan Velten, Stefan Tengblad og Runar Heggen

Medarbetarskap

Medarbetarskap - så får du sina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar
Denna bok ger insikt i grunderna för medarbetarskap. Det handlar om att ta ansvar tillsammans med chefen, både för resultaten som ska skapas, för arbetsmiljön och för arbetsplatsen som helhet. Anledningen till att de nordiska länderna har blivit det mest fungerande samhället i världen handlar till stor del om medarbetarskap. Genom många exempel från det skandinaviska arbetslivet visar boken sammanhanget mellan bra ledarskap och bra medarbetarskap och hur den bidrar till arbetsglädje och engagemang.