av Johan Velten og Runar Heggen

Tillitsbasert leder og medarbeiderskap

Tillitsbasert leder og medarbeiderskap
Medarbeiderskap er mer aktuelt enn noensinne. Arbeidsmarkedet er i endring fra hierarkiske og lederfokuserte organisasjoner til nettverksorganisering med vekt på robust og bærekraftig utvikling.

Johan Velten og Runar Heggen tar leseren med på en interessant reise i tid som gir innsikt i hvordan den nordiske samfunnsmodellen har vokst frem og hvordan den har lagt grunnlaget for medarbeiderskap som er vårt organisatoriske ideal.

Tine Svane Hansen, Ass Professor og nestleder ved Institutt for ledelse og organisasjon, Høyskolen Kristiania.