av Johan Velten

Utviklingsverktøy

Utviklingsverktøy - For individ, gruppe og organisasjon
Ordtaket «godt verktøy er halve jobben» gjelder også for organisasjonsutvikling. Man får utrettet så utrolig mye mer i løpet av noen timer enn hva man kunne ha fått til uten bruk av moderne verktøy. Boken gir en oversikt over ulike varianter verktøy innen enkelte kategorier og en grundigere beskrivelse av den forskningsmessige bakgrunnen for de verktøyene som er tilgjengelige på www.medarbeiderskap.no og hvordan de kan benyttes til utvikling både på individnivå, for arbeidsgrupper og organisasjonen som helhet.