Fag og Forskning

TeamWork OU AS ble etablert i 1985 av Johan Velten. I årenes løp har konsulentfirmaet vært medspiller for ledere på alle nivåer i næringslivet, offentlig sektor og ideelle organisasjoner.

Parallelt med utviklingsprosesser hos kundene, har vi drevet omfattende HR-faglig forskning og utvikling, i samspill med professor Stefan Tengblad ved Göteborgs Universitet.

Sammen utgjør vi Nordens ledende fagmiljø for medarbeiderskap, som er videreføringen av det som har vært kjent som Den skandinaviske ledelsesmodellen. I samarbeid med akademia tilbyr vi en modulbasert veilederutdanning innen medarbeiderskap.