Tillitsbasert leder- og medarbeiderskap

Hybridkonferanse onsdag 19. oktober kl. 9 - 14
Høyskolen Kristiania

Campus Kvadraturen, Kirkegata 24-26, 0153 Oslo
Lokale: Ernst Hage

Om arrangørene

Høyskolen Kristiania
Kristiania samarbeider tett med virksomheter og næringsliv for å heve kompetansen til ansatte og skape verdier for samfunnet. Videreutdanning kan tas på deltid, er fleksibel og kan skreddersys. Det kan være alt fra et mikroemne til en hel grad.
TeamWork OU AS
TeamWork OU har spesialister på utvikling av medarbeiderskap. Gjennom nettbasert veilederutdanning og en omfattende WEB-basert verktøykasse får ressurspersoner hjelp til å drive effektive utviklingsprosesser i store og små organisasjoner.
Podium
Podium hjelper, i samarbeid med NAV, personer som ikke finner seg til rette i ordinære utdanningsforløp eller av ulike årsaker har falt utenfor i arbeidslivet. Gjennom utradisjonelle læringsmodeller og individuell veiledning ser de nye muligheter.

Om konferansen

Medarbeiderskap er et organisatorisk ideal som Norden har felles, og som er en medvirkende årsak til at denne lille, avsidesliggende regionen er blitt verdens mest velfungerende samfunn. I tillegg til at det er et tillitsbasert samfunn, antar vi også at folk tar ansvar og er redelige. Dette har vi fått et bevis på gjennom Koronaen, med forunderlig høy produktivitet på hjemmekontoret. Erfaringene herfra vil sette varig preg på fremtidens arbeidsplasser.

Nå er tillitsreform i offentlig sektor et hett tema i alle de nordiske landene, hvor målet er bedre tjenester og økt produktivitet gjennom mindre detaljstyring. Samtidig er kravet at alle må gjøre mer med færre ressurser. Hvordan kan dette skje i praksis, med betryggende kontroll på kostnader og kvalitet?

Om bidragsyterne

Høyskolelektor Arne Bjøntegaard
Høyskolelektor Arne Bjøntegaard, Høyskolen Kristiania, er dagens konferansier. Som studieprogramleder for det nye HR Tech studiet er han opptatt av å skape en praksisnær utdanning, hvor studentene selv tar ansvaret for sin egen læring og utvikling.
Professor Stefan Tengblad
Professor Stefan Tengblad ved Göteborgs universitet har fulgt tillitsreformen i Sverige med et undersøkende blikk og har, sammen med en gruppe forskere, utarbeidet en rapport som kan veilede både politikerne og administrative ledere til å finne en farbar vei fremover.
Avdelingsdirektør Kristin Wist
Avdelingsdirektør Kristin Wist ved NAV har bakgrunn fra Forsvarets Etterretningstjeneste og kan gi oss en fordypet forståelse av tilsynelatende kontroll og reell kontroll. NAV er en organisasjon hvor idealene om tillitbasert leder- og medarbeiderskap hører naturlig hjemme – og blir satt på prøve.
Nestleder Tine Svane Hansen
Nestleder Tine Svane Hansen, Høyskolen Kristiania, Institutt for Ledelse og Organisasjon, har bakgrunn fra flere europeisk universiteter og høyskoler. Hun kan gi oss et innblikk i møtet mellom Nordens tillitsbaserte ledelsesmodell og den øvrige verden – kilder til gjensidig berikelse og friksjon.
Forfatter og konsulent Johan Velten
Forfatter og konsulent, Johan Velten fra TeamWork OU har drevet organisasjonsutvikling i 40 år og har i vesentlig grad bidratt til å gi begrepet medarbeiderskap et konkret innhold. Han kan gi oss oversikt over de lange linjer i organisasjonsutvikling og hvordan historien kan vise vei fremover.
Forfatter og konsulent, Runar Heggen
Forfatter og konsulent, Runar Heggen fra TeamWork har gjennom 25 år som leder for Podium praktisert tillitsbasert leder- og medarbeiderskap, uten at han selv var klar over det. Han vil lede en workshop som trekker ut deltakernes refleksjoner og erfaringer.

Detaljert program

Onsdag 19. oktober kl. 09:00 – 14:00

09:00
Kulturinnslag ved Institutt for scenekunst
09:15
Arne Bjøntegaard: Velkommen og rammer for dagens program
09:30
Johan Velten: 40 års tilbakeblikk på norsk OU – og fremtidstro
10:15
Tine Svane Hansen, HK: Medarbeiderskap i et internasjonalt perspektiv
10:45
Pause
11:00
Kristin Wist, NAV: Tilsynelatende og reell kontroll, og tillitsreformen i NAV
11:30
Stefan Tengblad, Gøteborgs universitet: Et undersøkende blikk på tillitsreformen
12:15
Lunsj
13:00
Kulturinnslag ved Institutt for scenekunst
13:15
Runar Heggen: Erfaringsutveksling og nettverksbygging
14:00
Avslutning