LedMed

LedMed er noe langt mer enn en medarbeiderundersøkelse. Det er både en leksjon i medarbeiderskap, en organisasjonskartlegging og et utviklingsverktøy. Rapportene belyser medarbeidernes arbeidsglede og engasjement, samspillet i avdelingen og relasjonene mellom leder og medarbeidere på en måte som stimulerer til utvikling og vekst. Arbeidsmaterialet gjør det mulig for lederne å ta tak i resultatene og engasjere medarbeiderne i utviklingen. Erfaringen er at de fleste medarbeidere villig engasjerer seg og deler ansvaret for å skape en god og effektiv arbeidsplass.

Ledende forskning

LedMed er basert på ledende forskning på området, med hovedvekt på arbeidene til professor Stefan Tengblad i Göteborg. Denne forskningen har undersøkt hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ. Sammen med Johan Veltens systematiske undersøkelser av hva som skaper arbeidsglede og engasjement har dette gitt LedMed både et forskningsmessig grunnlag og en solid forankring i hverdagens virkelighet.

Stefan Tengblad er den fremste vitenskapelige autoriteten innen temaet medarbeiderskap og Johan Velten er den som i størst grad har bidratt til å gi begrepet et konkret innhold.


Fremragende teknologi

TeamWorks teknologiplattform er utviklet av TeamWorks IT-team i India, basert på våre spesifikasjoner. Dette har gitt oss bransjens beste teknologi når det gjelder effektiv datainnsamling, prosessering og omgående produksjon av store volumer med unike rapporter. Enten du har en organisasjon med 20 eller 20.000 ansatte leveres rapportene i løpet av noen få dager etter at medarbeiderne har svart.

Teknologien håndterer Internett-svar og papirskjemaer parallelt. Det er fortsatt ca. 50 % som foretrekker papir og det er ikke noe som tyder på at denne andelen vil synke med det første.


Unike rapporter

LedMed-rapportene er godt lesestoff. Den gir en kort og konsis introduksjon til de grunnleggende prinsippene for godt medarbeiderskap og løfter frem avdelingens resultater i lys av disse prinsippene. Resultatene presenteres både grafisk og i klartekst. Rapporten inneholder også arbeidsmaterialet som gir grunnlag for selvrefleksjon, uformelle samtaler i smågrupper og en strukturert arbeidsprosess som sikrer utvikling i praksis.

Medarbeiderne lærer hva godt medarbeiderskap betyr, lederne får et verktøy for praktisk utvikling av holdninger og samspill, og toppledelsen får en faktabasert oversikt over hvordan organisasjonen fungerer.


I årenes løp har hundretusener av personer deltatt på TeamWorks medarbeiderundersøkelser. Ut fra dette datagrunnlaget er det etablert en referansedatabase som gir et representativt bilde av nordens arbeidsplasser. Spesielt ved førstegangs måling er det nyttig å se resultatet i forhold til hva som er vanlig. Sammenlikningen gjøres også med "best practice" som er den beste 25 % i referansedatabasen.

Ved neste gangs måling er det mindre relevant med eksterne sammenlikninger. Forskjellene internt i virksomheten er alltid langt større enn forskjellene virksomheter imellom. Derfor er det langt mer interessant å følge utviklingen i egen enhet over tid enn å sammenlikne seg med andre.

LedMed leveres i to varianter. Fullversjonen har presise utsagn som medarbeiderne tar stilling til; "Det føles godt å satse ekstra krefter i denne jobben når det trengs". Kompaktversjonen LedMed Midi har en mer stikkordpreget form; "Jobben min . . . satser jeg ekstra for". Begge versjoner gir svar på de samme områdene og arbeidsprosessen er den samme. Fordelen med kompaktversjonen er at det føles lettere å svare på undersøkelsen. Fordelen med fullversjonen er at det blir mer entydige svar. Begge undersøkelsene er et samtaleverktøy - ikke en utdypende diagnose - og kvaliteten på samtalene blir det mest avgjørende for nytteverdien.

Om mer info..

Runar Heggen

Runar Heggen

Tlf: 930 06 706

Jeg hjelper deg gjerne!

Runar har 25 års erfaring innen ledelse og utvikling av organisasjoner. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om LedMed eller lurer på hvordan du kan jobbe med utvikling av medarbeiderskap i egen organisasjon.