Medarbeiderskap

Den skandinaviske ledelsesmodellen

Medarbeiderskap er et begrep i tiden, som alle synes har en positiv klang, men hva betyr det egentlig?

Meningsinnholdet som legges i det spenner over et vidt spekter: ansvarliggjøring, selvledelse, arbeidsmoral, medbestemmelse og medvirkning. Arbeidsglede er også et begrep som ofte blir nevnt i samme åndedrag. Vi så denne forvirringen tidlig på 2000-tallet og bestemte oss for å bidra til en opprydding i begrepsbruken, slik at det ble mulig å snakke om godt og dårlig medarbeiderskap med samme klarhet som vi har vært vant til å snakke om godt og dårlig lederskap.

TeamWorks definisjon av Medarbeiderskap

Medarbeiderskap handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, til arbeidskollegaene og til arbeidsgiveren. Vi må ha oppmerksomhet på alle disse tre hjørnestenene samtidig. Det er ikke tilstrekkelig å være god på bare ett område. En dyktig fagperson med primadonna-nykker, en munter kollega som ikke er opptatt av oppgaven, eller "talsmannen" som konstant utfordrer besluttninger og ledelsen, utøver ikke godt medarbeiderskap.

Vår definisjon av Medarbeiderskap
Medarbeiderskap er videreføringen av det som har vært omtalt som Den Skandinaviske Ledelsesmodellen, som er preget av gjennsidig tillit, ansvarlighet og liten maktdistanse. Denne ledelsesmodellen er en viktig årsak til at Norden er blitt verdens mest velfungerende samfunn, med et næringsliv som er konkurransedyktig på verdensmarkedet, til tross for at vi er lønnsledende. Det er også grunnen til at vi har en meget effektiv offentlig sektor. I Norden antar vi at folk flest er til å stole på, og vi føler en forpliktelse til å vise oss tilliten verdig. Sammen med arbeidsglede og engasjement, og et forpliktende samspill mellom leder og medarbeidere er dette suksessoppskriften for en god og effektiv arbeidsplass.
Dette er medarbeiderskap.

Hvordan utvikle godt medarbeiderskap

Godt medarbeiderskap handler om engasjement og ansvarlighet. Det gir kraft til virksomheten, samtidig som det forutsetter en god dialog for å få en tydelig retning på virksomheten. Det kan være lettere sagt enn gjort.

TeamWork har i 30 år arbeidet med utvikling av samtaleverktøy som bidrar til forpliktende samspill på arbeidsplassen. Vår egen forskning og utvikling, som har vært samordnet med ledende akademiske forskningsmiljøer, ligger til grunn for våre WEB-baserte samtaleverktøy.

Har du spørsmål om utvikling av medarbeiderskap?

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan jobbe med utvikling av medarbeiderskap i din organisasjon.