Storsamling Medarbeiderskapsdagen

Denne hel-dags samlingen er en unik mulighet til å bli oppdatert på fremragende forskning og praksis innen utvikling av medarbeiderskap og lederskap. Dagen markerer også starten på vårt samarbeid med Institutt for Ledelse og Organisasjon ved Høgskolen Kristiania.

Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management ved Göteborgs Universitet, er den ledende akademiske autoriteten innen medarbeiderskap. Han vil gi en oversikt over tidens store trender innen HRM-området og hvordan han ser medarbeiderskap og forpliktende samspill i dette bildet.

Professor Tom Karp vil presentere hvordan medarbeiderskap kan passe inn i deres fagplaner, både på bachelor- og masternivå. Innen HRM benytter Kristiania spennende ordpar som kan berike perspektivet: viljestyrke og ledelse, hormoner og ledelse, endring og selvledelse.

Instituttleder Andreas Norgår Thon vil presentere hvordan Høgskolen Kristiania leverer utdanning på bachelor-nivå i ASKO. Veilederutdanningen i medarbeiderskap samarbeid med TeamWork, vil også kunne leveres som bedriftsinterne høgskolekurs.

Johan Velten gir innblikk hvordan TeamWorks F&U omsetter fremragende akademisk forskning til praktiske prosesser og verktøy for arbeidslivet. Yrkesstolthet og arbeidsglede er viktige drivere for vekst og utvikling, derfor er alle verktøy forankret i positiv psykologi.

Runar Heggen, daglig leder i TeamWork, er dagens konferansier, som også legger opp erfaringsutveksling og nettverksarbeid etter lunsj.

PÅMELDING
Medarbeiderskapsdagen arrangeres i Høgskolen Kristianias Campus Oslo, Kirkegata 20-24, 0153 Oslo
Pris kr. 900900,- inklusive enkel lunsj.
Betaling

Hvordan vil du betale?