Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen vil vi beskrive hvordan TeamWork behandler personopplysninger på våre nettsteder.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Teamwork er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Behandlingsansvar

TeamWork, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Teamwork er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på post@teamwork.no

Når samler Teamwork inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

  • Du har meldt deg på Webinar, fagmøter eller kurs
  • Du bruker noen av våre WEB verktøy
  • Du har sendt oss E-mail eller kontaktet oss på telefon og vist interesser for våre tjenester
  • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
  • Du har lagt inn kontakt informasjon på vår hjemmeside

Alle Teamworks servere er lokalisert i Norge, og hostes av Expectit AS.

Besøk på våre hjemmesider

Teamwork bruker ikke informasjonskapsler, eller noen form for web analyse eller statistikk verktøy i forbindelse med våre hjemmesider.

Behandling av personopplysninger

E-Post

Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. E-post vi har mottatt skal slettes når de ikke lenger er nødvendige for vår daglige oppgaveløsing. I praksis innebærer dette at slik e-post vanligvis ikke skal lagres lenger enn omtrent ett år.

E-post adresser vil ved samtykke også kunne bli brukt til nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, altså samtykke. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å melde deg av nyhetsbrevet. At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket tilbake.

Telefon

Vi fører ikke logg eller lagrer opplysninger om hvem som ringer oss, så lenge det ikke er et samtykke om videre kommunikasjon.

Web verktøy

Ingen av våre web verktøy lagrer personopplysninger utover Navn, telefonnummer , arbeidsgiver og e-post adresse. Disse opplysningene blir lagret i en database på en server som står i Norge. Det er bare TeamWork som har tilgang til den informasjon du legger inn, og den vil ikke bli delt med utenforstående virksomheter.

Alle persondata blir slettet etter 12 måneder, hvis ikke annet er avtalt.

Påmelding til arrangementer

Noen ganger er det mulig å melde seg på arrangementer, webinarer og kurs på teamwork.no.

Ved en slik påmelding vil vi be om opplysninger som navn, kontaktinformasjon og arbeidssted. Formålet med opplysningene er å gi informasjon til deltakerne, administrere og tilrettelegge arrangementer og utarbeide deltakerlister til deltakerne.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. De berettigede interessene er å avvikle arrangementer på en god måte.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til post@teamwork.no

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss, eller kontakt Runar Heggen på runar@teamwork.no.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

 

TeamWork Organisasjonsutvikling AS
Org.nr 942 858 973 MVA,
Adresse er Sandaker veien 114B, 0401 Oslo.
Epost: post@teamwork.no Telefon: 22 36 56 10.