Sertifiseringskurs for prosessveiledere

Utdanningen går over et halvt år, med fem to-dagers samlinger og egen praksis i mellomperiodene. Utdanningen gir grunnleggende forståelse for individuell utvikling, gruppedynamikk og friksjon i organisasjoner. Medarbeiderskap og forpliktende samspill går som en rød tråd gjennom hele programmet.

Utdanningsforløpet er også en personlig utvikling for deltakerne. Gjennom at du selv opplever de prosesser du skal benytte som veileder, blir du mer klar over ditt eget verdigrunnlag, din livserfaring og dine atferdsmønstre. Denne selvinnsikten setter deg i stand til å være en tillitsskapende samtalepartner for ledere og medarbeidere. Du blir en veileder og har både kompetanse og struktur for å tilrettelegge og gjennomføre utviklingsprosesser.

Deltakernes egne erfaringer og kompetanse blir en viktig del av kursinnholdet, derfor må du ha relevant HR- eller sosialfaglig utdannelse, eller erfaring med utvikling av individ eller grupper.

Pris: kr. 40.000,- Utdanningen gir ett års fri bruk av WEB-verktøyene AnSvar, Dialog+ og 4Temperamenter tilsvarende kr. 20.000. Deretter fornyes den årlige lisensen for kr. 10.000 + MVA for samme volum.

Utdanningen arrangeres i samarbeid med Høgskolen Kristiania og gir 15 vekttall i høgskolesystemet.

PÅMELDING
Utdanningen arrangeres i samarbeid med Høgskolen Kristiania og gir 15 vekttall i høgskolesystemet.
Pris kr. 40.00040000,-
Betaling

Hvordan vil du betale?