Medarbeiderskap

av Johan Velten, Stefan Tengblad og Runar Heggen

Fagartikler og kronikker


For to år siden innførte Plan International Norge medarbeiderskap i organisasjonen. Det har gjort noe helt spesielt med kulturen.
Les mer

Måltal og grafer om tilfredshed hentet ind fra den økonomiske tænkning løser ikke de ømme punkter på arbejdspladsen. Det gør bedre samtaler om vanskelige emner.
Les mer

Medarbeiderskap og godt samspill har stor betydning både for helse og velvære. Idébanken har publisert en tekstsamling om helsefremmende arbeidsplasser og peker blant annet på medarbeiderskap som et aktuelt virkemiddel.
Last ned pdf

Medarbeiderskap har hittil vært et ukjent begrep i Danmark, men nå har både virksomheter og fagorganisasjoner fattet interesse for temaet. Djøf som er fagorganisasjonen for jurister og samfunnsvitere har tatt teamet inn i sitt medlemsblad. Artikkelen er forfattet av frilansjournalisten Helle Jung.
Last ned pdf

Det danske magasinet Offentlig ledelse har fattet interesse for medarbeiderskap i Norge.
Last ned pdf

Å satse på medarbeiderskap gir bedre arbeidsmiljø og mindre fravær. Det viser ferske erfaringer fra Bærum.
Last ned pdf

Når vanskeligheter på en arbeidsplass får oppmerksomhet I pressen, er det gjerne lederen alene som stilles til ansvar mens medarbeidernes ansvar blir oversett. Det er noe mangelfullt ved dette perspektivet.
Last ned pdf

Ansvarlighet, yrkesstolthet og arbeidsmoral er selve kjernen i medarbeiderskap og er grunnlaget både for økt arbeidsglede og lavere sykefravær.
Last ned pdf

Det er to hovedretninger. Den ene kan kalles lederløst medarbeiderskap, den andre hoved-retningen er å se medarbeiderskapet som et forpliktende samspill mellom leder og medarbeidere.
Last ned pdf

Det er altfor mye fokus på lederens ansvar og for lite fokus på medarbeidernes ansvar for å skape en god og effektiv arbeidsplass. Det gode, stimulerende miljøet, er et resultat av samlet innsats fra leder og medarbeidere.
Last ned pdf

Å måle medarbeidertilfredshet er et blindspor. En tilfreds medarbeider er ikke nødvendigvis en effektiv medarbeider. I blant fører fokus på medarbeidertilfredshet til at produktiviteten synker.
Last ned pdf

Lengselen tilbake til ”gode gamle dager” er dypt menneskelig. Man kan bli overveldet av nostalgi. Men kanskje vi kan gjøre noe nye erfaringer sammen som overgår historien?  
Last ned pdf