Sinsenveien 53b,
0585 Oslo
Tlf: 2236 5610
Mail: post@teamwork.no

TeamWork Sverige AB

Vårt svenske datterseslkap holder til i Stockholm. Professor Stefan Tengblad eier 15% i selskapet. TeamWork Sverige AB har knyttet til seg et sterkt konsulentmiljø med stor geografisk spredning.

Les mer

MELD DEG PÅ FOR Å MOTTA
VÅRT NYHETSBREV

Send

VEILEDERUTDANNING
I MEDARBEIDERSKAP

Utdanningen passer både for interne ressurspersoner og selvstendige konsulenter.

Les mer
ABCpdf

 

 

Runar Heggen går inn i TeamWork

Runar Heggen går inn i TeamWork

Runar kommer fra stillingen som daglig leder i Jobzone-selskapet HR-huset og har fra 1. februar gått inn som medeier og daglig leder i TeamWork OU AS. Han blir med videre i HR-huset på management-for-hire basis og ser for seg interessante samarbeidsmuligheter mellom Teamwork og Jobzone konsernet.

Han var gründeren bak Jobzone-selskapet Podium som er en ledende leverandør av kurstjenester til NAV og karriereveiledning. I løpet av 15 år bygget han dette selskapet fra null til 130 mill. i omsetning.

Med en slik historikk bak deg i Jobzone-konsernet kan det synes som et radikalt valg å skifte spor. Hva er bakgrunnen for at du velger en fremtid i TeamWork Runar?

«Det skyldes først og fremst at jeg ser at medarbeiderskap og Den Skandinaviske Ledelsesmodellen er det som kan bidra til et godt og effektivt arbeidsliv fremover. Jeg har ikke hatt de ordene i mitt vokabular, men dette har vært grunnleggende i mitt lederskap, nærmest i alle år, og jeg ser det som en viktig årsak til at jeg har lykkes så bra både i Podium og HR-huset. Første gang jeg traff Johan og hørte om TeamWorks tilnærming til dette var det noe som falt på plass i hodet. Det er dette vi trenger for at Norge skal lykkes, både nasjonalt og internasjonalt.»

Kunne du ikke ha tatt denne tankegangen og disse metodene inn i ditt arbeid i HR-huset eller andre selskaper i Jobzone-konsernet?

«Jo, det har vært samtaler om det, men vi har kommet til at det er større muligheter for å få skala-effekt av dette i samarbeid med TeamWork. Johan er tross at 'Mr. Medarbeiderskap' personlig, og med Ragnars teknologi og WEB-løsninger kan det drives utvikling i stor skala med lave kostnader. Det er hva både offentlig sektor og næringslivet trenger. Medarbeiderskap er et hett tema i mange virksomheter, men de mangler verktøy og metoder for å praktisk utvikling. Det blir som oftest et samtaletema ledere imellom, mer enn en utviklingsprosess blant medarbeiderne.

Hva er det første du vil ta tak i som ny daglig leder i TeamWork?

«Jeg har stor respekt for det Johan og Ragnar har fått til og tror jeg først og fremst skal konsentrere meg om å få et skikkelig godt grep om det som allerede er på plass. Dernest vil jeg jobbe aktivt for å få til stor-skala spredning både på ideen om medarbeiderskap og TeamWorks verktøy og metoder. Sammen med professor Stefan Tengblad i Skövde er jeg for øvrig medforfatter i Johans nye bok om medarbeiderskap som kommer på Universitetsforlaget i løpet av våren. Jeg tror det kan bidra til en slik stor-skala spredning.»

Når du går inn som daglig leder, betyr det at Johan gir seg?

«Nei, Johan er med videre både som styreformann og som faglig ressurs, både for kunder og for oss internt. Han ønsker imidlertid å slippe det forretningsmessige ansvaret, og heller få lov til å vie seg helt og holdens til det faglige, som han brenner for. Han blir en viktig medspiller for det teamet vi etter hvert bygger opp rundt oss, både her i Norge og i Sverige. Jeg gleder meg til å ta fatt sammen med han og Ragnar.»

Teamwork OU AS, Sinsenveien 53b, 0585 Oslo • Tlf: 22 36 56 10 • E-post:post@teamwork.no • Organisasjonsnummer: 942 858 973 MVA