VÅRE TJENESTER

 

Bistand i utviklingsprosesser

Vi er spesialister innen medarbeiderskap og forpliktende samspill, og går inn som medspillere i utviklingsprosesser. Vi har velprøvde metoder både for å arbeide dialog-basert i smågrupper og foredrag-basert i større grupper.


Foredrag

Stor-samlinger og allmøter som skaper felles forståelse for medarbeiderskap, lederskap og forpliktende samspill. Foredragene tilpasses kundens ønsker og behov, og tidsformatet kan være fra 30 minutter til 3 timer.


Edutainment

Solid faglig innhold kombinert med meningsfylt underholdning settes sammen til et helhetlig program, som blir husket. Kulturbygging, intern markedsføring eller kundearrangementer, tilpasset kundenes budsjett og behov.


Konfliktløsing

Det er friksjon nærmest på enhver arbeidsplass. Iblant utvikler de seg til ødeleggende konflikter. Vi bistår som samtalepartnere og veiledere, både for de som er en del av konflikten og for dem som er indirekte berørt.