Sinsenveien 53b,
0585 Oslo
Tlf: 2236 5610
Mail: post@teamwork.no

TeamWork Sverige AB

Vårt svenske datterseslkap holder til i Stockholm. Professor Stefan Tengblad eier 15% i selskapet. TeamWork Sverige AB har knyttet til seg et sterkt konsulentmiljø med stor geografisk spredning.

Les mer

MELD DEG PÅ FOR Å MOTTA
VÅRT NYHETSBREV

Send

VEILEDERUTDANNING
I MEDARBEIDERSKAP

Utdanningen passer både for interne ressurspersoner og selvstendige konsulenter.

Les mer
ABCpdf

 

 
Veilederutdanning
Lederutvikling har vært et sentralt tema i arbeidslivet i mer enn 30 år. Nå er tiden åpenbart kommet for å starte en systematisk utvikling av medarbeiderskap. Johan Velten har vært en av pionerene som har gitt begrepet medarbeiderskap et konkret innhold og har utviklet en serie verktøy og metoder for å omsette gode prinsipper til praktiske realiteter. TeamWork tilbyr nå en grundig veilederutdanning i medarbeiderskap som strekker seg over et halvt år, med veksling mellom teori, verktøy og praktisk arbeid med egne case. Utdanningen passer både for interne ressurspersoner og selvstendige konsulenter.

MODUL 1 - HISTORISK UTVIKLING, FORSKNING OG PRAKSIS

 • Historisk tilbakeblikk på 100 år med lederskap og knapt 10 år med medarbeiderskap
 • Forskningsmessig forankring for utvikling av medarbeiderskap
 • Grunnleggende begreper; ansvar, arbeidsglede, forpliktende samspill
 • Lederens rolle og praktiske tiltak for utvikling av medarbeiderskap
 • Uttesting og refleksjon om de grunnleggende prinsippene og egne erfaringer
 • Sammenhenger mellom medarbeiderskap, friskfaktorer og sunne arbeidsplasser

Arbeidsoppgave frem til neste modul: forberede individuell feedback

MODUL 2 – VERKTØY OG METODER, INDIVID

 • Profesjonell identitet og yrkesstolthet som grunnlag for medarbeiderskap
 • Personlighetens historie – fra antikkens begreper til tidens hverdagsspråk
 • Unike personlige kvaliteter, presentert gjennom WEB-verktøyet 4 Temperamenter
 • Hvordan bli seg selv på sitt beste i hverdagen; utnytte styrken positivt
 • Dialogens grunnprinsipper, hvordan skape et klima for åpen meningsutveksling

Arbeidsoppgave frem til neste modul: Utviklingsprosess i eget case med bruk av 4 Temperamenter

MODUL 3 – INDIVIDUELT MEDARBEIDERSKAP

 • Erfaringsutveksling fra arbeidsprosessene i eget case
 • Faglig basis for feedbackverktøyet AnSvar
 • Alternative metoder for utdyping av individuell feedback
 • Arbeidsmetoder for ansvarsdeling og struktur for innføring av ny praksis
 • Veilederen som medspiller - styrke og potensielle fallgruver

Arbeidsoppgave frem til neste modul: Utviklingsprosess i eget case med bruk av AnSvar

MODUL 4 – MEDARBEIDERSKAP OG FORPLIKTENDE SAMSPILL

 • Erfaringsutveksling fra egne caser med individuelt medarbeiderskap
 • Forskningsmessig forankring for kartleggingsverktøyet LedMed
 • Arbeidsglede, engasjement og forpliktende samspill
 • Tilrettelegging av egen presentasjon av utviklingsarbeidet
 • Mestring av vanskelige situasjoner og krevende personer

Arbeidsoppgave frem til neste modul: Utviklingsprosess i eget case med bruk av LedMed

MODUL 5 – PRAKSIS OG TEKNOLOGI

 • Erfaringsutveksling fra egne utviklingsprosesser, basert på alle verktøy
 • Ideer og innspill til videre forskning og utvikling
 • Skisse til Plattform for medarbeiderskap i egen virksomhet
 • Administrasjon og bruk av WEB-løsninger for erfaringsdeling
 • Utnyttelse av denne gruppen som nettverk og andre mulige nettverk

Videre arbeid: Deltakerne i veilederprogrammet har nå utviklet sin egen modell for å arbeide med medarbeiderskap i praksis, de har tilgang til en variert verktøykasse og et nettverk for å drøfte egne saker med andre fagpersoner som er opptatt av de samme temaer.

Be om mer informasjon: post@teamwork.no

Teamwork OU AS, Sinsenveien 53b, 0585 Oslo • Tlf: 22 36 56 10 • E-post:post@teamwork.no • Organisasjonsnummer: 942 858 973 MVA