VEILEDERUTDANNING I MEDARBEIDERSKAP

Gjennom 7 moduler som kombinerer teori og praksis får du en omfattende verktøykasse for effektive utviklingsprosesser. Modulene kan tas i den rekkefølgen som passer deg og du blir sertifisert bruker av TeamWorks WEB-verktøy for utvikling av individ, gruppe og organisasjon.

Kursmodulene kan kompletteres med nettbasert veiledning etter behov.

1 – Grunnleggende om medarbeiderskap

Modulen gir en innføring i ’Den Skandinaviske Ledelsesmodellen’ og hvordan begrepet medarbeiderskap har vokst frem i vår kultur. Den gir også innblikk i forutsetningene for å lykkes med utvikling, både på individ- gruppe- og organisasjonsnivå.
Video Modul 1 Spilletid: 40:50 minutter


2 – Individuelt medarbeiderskap og yrkesstolthet

Et rammeverk for å forstå hvordan tillitsbasert lederskap og medarbeiderskap henger sammen, og at leders tillit forutsetter at medarbeideren tar ansvar. WEB-verktøyet gir tankestøtte for å reflektere over eget medarbeiderskap og inspirerer til utvikling.
Video Modul 2 Spilletid: 32:40 minutter


3 – Medarbeidersamtalen som utviklingsverktøy

Samtalen er, dypest sett, det ‘verktøyet’ vi har for å utvikle relasjoner og samspill. Gode samtaler forutsetter et trygt miljø, preget av åpenhet og tillit. WEB-verktøyet Dialog + hjelper ledere og medarbeidere til å uttrykke seg med vennlig oppriktighet.
Video Modul 3 Spilletid: 27:00 minutter


4 – Arbeidsmiljø og forpliktende samspill

Alle er med og preger og blir selv preget av arbeidsmiljøet. Denne modulen gir en helhetlig forståelse for hvordan vi fungerer sammen. WEB-verktøyet Fokus er både en medarbeiderundersøkelse og et samtaleverktøy for utvikling av forpliktende samspill.
Video Modul 4 Spilletid: 25:00 minutter


5 – Personlighet og personlig utvikling

Mangfold kan berike miljøet, men kan også være en kilde til friksjon. For å forstå hverandre trenger vi gode begreper og en vilje til å komme hverandre i møte. WEB-verktøyet 4 Temperamenter gir selvinnsikt og forståelse for verdien av forskjellighet.
Video Modul 5 Spilletid: 59:10 minutter


6 – Verdigrunnlag og etisk refleksjon

Denne modulen gir et dypdykk i menneskesinnet, hva som driver oss og våre strategier for å håndtere hverdagens dilemmaer. WEB-verktøyet Spor er en hjelp til å bli klar over hvordan livets hendelser har formet mine overbevisninger og det jeg står for.
Video Modul 6 Spilletid: 32:30 minutter


7 – Ditt unike veilederkonsept

Denne siste modulen gir grunnlag for tilpasning av veilederkonseptet til din unike erfaring, personlighet og det du brenner for. Hvordan du kan være en engasjerende og deltakende veileder som bidrar til at gruppen finner frem til sine egne løsninger.
Video Modul 7 Spilletid: 56:00 minutter


Priser

Alle videoene (7 forelesninger med samlet spilletid på nesten 5 timer) for selvstudie og inspirasjon Kr. 7.000 + MVA

Komplett veilederutdanning med test-tilgang til alle verktøy, nettbasert HR-faglig støtte i krevende situasjoner og PowerPoint presentasjoner for bruk i utviklingsprosesser Kr. 12.000

Komplett veilederutdanning og ubegrenset bruk av hele verktøykassen i 1 år Kr. 20.000

For tilpasning av prisene, basert på dine behov, send oss en e-post: post@teamwork.no