Sertifisering i medarbeiderskap

Medarbeiderskap i praksis

Ønsker du å kjøre utvikling i egen organisasjon med støtte fra våre dyktige veiledere? Har du behov for å løse konflikter og skape engasjement på arbeidsplassen?

Få tilgang til verktøy og metoder for å drive utvikling i din virksomhet

En viktig årsak til at vi i Norge har et så konkurransedyktig næringsliv og en så effektiv offentlig sektor, er at de fleste medarbeidere tar ansvar og viser initiativ langt ut over hva de strengt tatt behøver. Men det gjelder ikke alle, og de som virkelig vil det beste hindres ofte av forhold utenfor dem selv. Derfor er det behov for utvikling. Nå inviterer vi til utvikling i praksis, hvor du får veiledning og gjennomfører prosesser i din egen organisasjon. Det blir praktisk utvikling både for medarbeiderne og for deg som leder. Kurset er en videreføring av den veilederutdannigen vi har drevet i en årrekke. Nærmest alle tidligere deltakere har, med litt forskjellig formulering, omtalt dette som det mest matnyttige de har deltatt på. I disse nye kursprogrammene har vi ytterligere lagt vekt på det konkrete, hvor du lærer gjennom å gjøre det i praksis.

Individuelle forberedelser

Før kurset får du tilsendt boken Medarbeiderskap slik at du kan gjøre deg kjent med temaet før vi møtes.

20. mars (kl. 09:00 - 15:00)Grundig innføring i medarbeiderskap

Medarbeiderskap er solid forankret i vår kultur og er derfor lett forståelig for de fleste. Det er allikevel behov for begrepsavklaring. Klare begreper er en forutsetning for klare tanker. Du får en dypere innføring i begrepene og hva de betyr i en praktisk hverdag gjennom WEB-verktøyene LedMed, AnSvar og Dialog+.

21. mars (kl. 09:00 - 15:00)Forberede utviklingsprosess

Med basis i praktisk gjennomgang av verktøyene vil vi se hvordan de aktivt brukes i gode utviklingsprosesser på alle nivåer. Når man ser resultatet av medarbeidernes input på verktøyet oppstår det en langt dypere forståelse for hele ideen om medarbeiderskap.
Dag 2 vil også innholde innføring av samtaleverktøyet 4Temperamenter.

Disse to dagene gjennomføres sammenhengenede. Både for å sikre god prosess og en rød tråd i sertifiseringen samt gjøre det enklere for deltakere å sette av dagene.

Mellomperiode (ca. 6 uker)

Gjennomføring og praktisk trening av minimum to av verktøyene, med basis i arbeidsmaterialet og støttemateriellet.

7. mai (kl. 09:00 - 15:00) Erfaringsdeling og veien videre

Deltakernes erfaringer med egne prosesser er hovedinnholdet i denne modulen; hva gikk bra og hva var lettere sagt enn gjort?

Eksamen for sertifisering.

Nettverksmøter

Deltakerne vil selv kunne administrerer nettverksmøter i våre lokaler, hvor en av TeamWorks ressurspersoner vil delta.

Praktisk informasjon

Workshopene gjennomføres i våre nye lokaler i Sinsenveien 53B, 0585 Oslo.

Våre veiledere

 • Johan Velten

  Johan Velten

  Johan er norsk nestor innen organisasjonsutvikling, med sammenhengende fartstid siden 1981. Hans nytenkende tilnærming til medarbeiderskap og forpliktende samspill preger bransjen både i Norge og Sverige. Han er også opphavsmann til en rekke HR-faglige utviklingsverktøy.

  @johanvelten
  Johan Velten
  johan@teamwork.no
 • Runar Heggen

  Runar Heggen

  Runar har etablert flere selskap og bygget opp et av Norges største konsulentselskap. Han har 25 års erfaring innen ledelse og utvikling av organisasjonsjoner. Runar er medforfatter av boken «Medarbeiderskap – Hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ» sammen med Johan Velten og Stefan Tengblad.

  @heggenrunar
  Runar Heggen
  runar@teamwork.no
PÅMELDING

Pris

pr. deltaker: kr. 20.00020000,- inklusive verktøy for utviklingsprosess i en gruppe på opptil 20 personer.
Betaling

Hvordan vil du betale?