Arbeidsglede
Medarbeiderskap
Forpliktende samspill

Vi brenner for Den Skandinaviske Ledelsesmodellen, hvor ledere viser medarbeiderne tillit og hvor medarbeidere tar ansvar, langt ut over det som kreves.

Vi er prosesskonsulenter som driver utviklingsprosesser, utdanner prosessveiledere og leverer effektive utviklingsverktøy.

Nytt WEB-verktøy for medarbeidersamtale

TeamWorks Dialog+ er en helt ny form for medarbeidersamtale, hvor både medarbeider og leder får hjelp til å reflektere over "hva som er viktig for meg". Dette bli i stor grad medarbeidernes samtale.
Les mer