Sertifisering i medarbeiderskap

Vi er i gang med en serie workshops hvor du lærer å omsette teorien om medarbeiderskap til praksis.

Vi lanserer NY BOK og NY BLOGG

Forlaget sier at denne nye boken av Johan Velten, Stefan Tengblad og Runar Heggen kombinerer det beste fra praktikernes og akademikernes verden. Derfor er den både god undervisningslitteratur og et praktisk utviklingsverktøy for organisasjoner, både i privat og offentlig sektor. Dessuten er det en velskrevet bok om et tema som er av allmenn interesse.

Bloggen skal formidle relevant fagstoff og verktøy som hjelper deg å lykkes med utvikling av medarbeiderskap. Alle er enige i prinsippene for godt medarbeiderskap. Utfordringen er å få til et samhandlingsmønster som stemmer med de prinsippene vi er enige om. Det krever noe mer enn bare ord.

På bloggen vår kan du bestille boken og holde deg oppdatert innen faget medarbeiderskap.
Les utdrag fra boken

Til bloggen

Nytt WEB-verktøy for medarbeidersamtale

Teamwork utvikler nå Dialog+ som er et WEB-verktøy for medarbeidersamtaler. Både medarbeider og leder løfter blikket og reflekterer over viktige temaer som går utover de hverdagslige samtalene.
Les mer